Coaching

Zen in de Zon werkt op basis van dana, wat is dat dana?


Dana, een handeling uit vrijgevigheid, het is een systeem van “open handen” waarbij degene die kennis deelt/ hulp biedt, afhankelijk is van diegene die ze ontvangt.

- De handeling opent het hart van de gever en doet hem nadenken over zijn perspectief op de waarde van dingen.
- Niemand hoeft zijn of haar financiële grenzen te overschrijden.
- De ontvanger leert om geen verwachting te hebben en om eenvoudig te aanvaarden wat gegeven wordt.

Met andere woorden:

Je geeft wat je de hulp waard vond, in verhouding met wat je kan betalen.
Dit opent jouw hart en leert mij verwachtingen los te laten, acceptatie en dankbaarheid.

 

Waarom op basis van dana?

- De belangrijkste reden voor mij is om zorg beschikbaar te maken voor iedereen die het nodig denkt te hebben.
- Daarnaast heb ik in mijn ruime 13 jaar ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg mogen ervaren; dat wat ik van mijn werk ontving in lessen van cliënten van vele grotere waarde was dan het salaris dat ik maandelijks op mijn bankrekening gestort kreeg van mijn werkgever. Hierdoor kan ik als zelfstandige nu onmogelijk een prijskaartje hangen aan de hulp die ik je biedt.

Dana,
Wetende dat 'ik' alleen werkelijk gelukkig kan zijn wanneer 'jij' gelukkig bent; kán ik simpelweg niet anders dan wensen dat een ieder gelukkig moge zijn en kán ik simpelweg niet anders dan te willen bijdragen aan jouw geluk, zonder te vragen voor een vergoeding. Jouw geluk is de grootst mogelijke vergoeding. Jouw geluk is immers mijn geluk...

 

Overige activiteiten

Voor de activiteiten anders dan coaching vraagt Zen in de Zon een bescheiden bijdrage (meestal 5 a 10 euro als er geen ruimte gehuurd hoeft te worden voor de activiteit).
De hoogte van de bijdrage hangt af van de activiteiten en de eventuele gemaakte kosten, zoals in het geval van het huren van een locatie, wanneer dat nodig is dan kunnen kosten hoger zijn.


Ik doe wel mijn uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. Geld mag wat mij betreft NOOIT een struikelblok zijn voor deelname.


Bij een activiteit waarbij ik geen locatie hoef te huren zal een potje/ doosje staan waar een ieder zelf zijn/ haar bijdrage in kan doen, kan je de bijdrage echt niet missen dan hoef je hier niks in te doen. Ik ga hierbij uit van goed vertrouwen in een ieder.


Wanneer het een activiteit betreft waarbij er wel een ruimte gehuurd is (een activiteit binnen elders dan in mijn eigen praktijkruimte) dan kan je contact met me opnemen indien de bijdrage voor jou een struikelblok is, dan kijken we samen of hier wel of geen mogelijkheid voor is.


Zen in de Zon vraag voor de overige activiteiten een bescheiden bijdrage hiervoor is gekozen om zo de kosten die gemaakt worden voor de website, de visitekaartjes, flyers, thee/ koffie, bijscholing enz enigszins te dekken. Zodat ik zo lang mogelijk door kan gaan met het aanbieden van coaching op basis van vrijwillige bijdrage (dana).